Witamy
Aktualności
Zapraszamy na warsztaty prowadzenia KPiR
Pablo Software Solutions
Copyright © 2011 by
BILANS Andrzej S³omczyñski
All Rights reserved
biuro@asbilans.pl
Nasza firma powstała na początku 1990 roku. Kiedy w Polsce następowały przemiany gospodarcze. Przełomem zmian ustrojowych ale też i gospodarczych były rozmowy okrągłego stołu, które rozpoczeły się 6 lutego 1989 roku. Następnym krokiem zmian są wybory do sejmu 4 czerwca 1989 roku.
Tadeusz Mazowiecki został Premierem Rządu a Leszek Balcerowicz Ministrem Fianansów  w pierwszym postkomunistycznym rządzie. Najważniejsze w tamtym  czasie było ustabilizowanie sytuacji ekonomicznej w Polsce oraz wprowadzenie gospodarki wolnorynkowej.
W bardzo krótkim czasie opracowano najbardziej potrzebne ustawy pozwalające na przemiany gospodarcze, zwane "pakietem Balcerowicza", które w dniach  27 i 28 grudnia 1989 roku Sejm kontraktowy uchwalił. I się zaczeło... 

Firma od początku uczestniczyła w zmianach gospodarczych i pomagała nowo powstającym firmą organizować działy finansowo-księgowe oraz zgodnie z przepisami prowadzić finanse i księgowość w tych firmach.

W dzisiejszych czasach już nie wystarcza prowadzenie rachunkowości dla celów podatkowych. Teraz księgowość trzeba zaprzęgnąć do wspomagania prowadzenia działalności gospodarczej. 
Firma BILANS używa oprogramowania firmy
My nie pytamy jak, my mówimy tak...
Zapraszamy na warsztaty prowadzenia KPiR